உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்
ரியல்பிளேயர் - RealPlayer

ரியல்பிளேயர் - RealPlayer முந்தைய பதிப்புகள்

குறிப்பு! - ரியல்பிளேயர் - RealPlayer மென்பொருளின் புதியபதிப்பு உள்ளது. br>அதனைப்பெற பின்னுள்ள இணைப்பின் மீது சொடுக்கவும் ரியல்பிளேயர் - RealPlayer புதிய பதிப்பு

இணைய அசைபடங்களை இயக்குகிறது மற்றும் வடிவமாற்றம் செய்கிறது.

மிகப்பழைய பதிப்பு

மென்பொருள் பதிப்பெண் 16.0.2.232
வெளியீட்டு நாள்: 13 May, 2013 (5.0 வருடங்களுக்கு முன்) பதிவிறக்கம்

இதற்கு முந்தைய பதிப்பு

மென்பொருள் பதிப்பெண் 18.1.11.204
வெளியீட்டு நாள்: 02 Mar, 2018 (2.4 மாதங்களுக்கு முன்) பதிவிறக்கம்


பதிவிறக்கம் செய்ய விரும்பும் ரியல்பிளேயர் - RealPlayer பதிப்பெண்ணைத் தேர்வு செய்க

மென்பொருள் பதிப்பெண் இணக்கம் வெளியீட்டு நாள் அளவு பதிவிறக்கம்
ரியல்பிளேயர் - RealPlayer 18.1.11.204 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 02.03.2018 62.20MB பதிவிறக்கம்
ரியல்பிளேயர் - RealPlayer 18.1.9.106 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 27.08.2017 62.10MB பதிவிறக்கம்
ரியல்பிளேயர் - RealPlayer 18.1.8.212 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 03.07.2017 62.50MB பதிவிறக்கம்
ரியல்பிளேயர் - RealPlayer 18.1.7.344 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 20.04.2017 61.12MB பதிவிறக்கம்
ரியல்பிளேயர் - RealPlayer 18.1.5.699 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 06.09.2016 65.20MB பதிவிறக்கம்
ரியல்பிளேயர் - RealPlayer 18.1.3.100 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 10.02.2016 61.41MB பதிவிறக்கம்
ரியல்பிளேயர் - RealPlayer 18.1.2.175 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 15.11.2015 60.00MB பதிவிறக்கம்
ரியல்பிளேயர் - RealPlayer 18.1.0.1236 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 01.10.2015 60.00MB பதிவிறக்கம்
ரியல்பிளேயர் - RealPlayer 18.0.2.59 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 03.08.2015 59.00MB பதிவிறக்கம்
ரியல்பிளேயர் - RealPlayer 18.0.0.112 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 01.08.2015 59.30MB பதிவிறக்கம்
ரியல்பிளேயர் - RealPlayer 17.0.15.10 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 07.11.2014 52.54MB பதிவிறக்கம்
ரியல்பிளேயர் - RealPlayer 17.0.14.69 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 01.10.2014 53.16MB பதிவிறக்கம்
ரியல்பிளேயர் - RealPlayer Cloud 17.0.11.0 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 18.06.2014 46.98MB பதிவிறக்கம்
ரியல்பிளேயர் - RealPlayer Cloud 17.0.10.8 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 30.05.2014 46.98MB பதிவிறக்கம்
ரியல்பிளேயர் - RealPlayer Cloud 17.0.9.17 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 16.04.2014 46.98MB பதிவிறக்கம்
ரியல்பிளேயர் - RealPlayer 16.0.3.51 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 21.08.2013 32.00MB பதிவிறக்கம்
ரியல்பிளேயர் - RealPlayer 16.0.2.232 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 13.05.2013 1.00MB பதிவிறக்கம்
ரியல்பிளேயர் - RealPlayer 15.0.6.14 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 12.10.2012 1.00MB பதிவிறக்கம்

அஸ்ட்ரோ செய்திமடல்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடுங்கள்
புதிய, இனிய பொருள்களைப் பற்றி நான் அறிய ஆசைப்படுகிறேன்.
மேலும் இலவச விளையாட்டுக்கள், விளக்கங்கள் மற்றும் கேளிக்கை வழங்குதல்களையும் பெறுங்கள்
சந்தாதார் ஆகு.
நாங்கள் உங்கள் தனியுரிமையை மதிக்கிறோம்